Insurance Review 3/2013

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru “Wiadomości Ubezpieczeniowych” 3/2013.

Poniżej wydanie w podziale na poszczególne rozdziały:

Profil ryzyka portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II – Teresa Czerwińska
Ubezpieczenia ochrony prawnej a rynek usług prawniczych w Polsce w świetle danych empirycznych – Jan Winczorek
Analiza wpływu wybranych czynników na rozwój ubezpieczeń towarzyszących kredytowaniu hipotecznemu – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Dopuszczalność dokonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do zawierania i wykonywania gwarancji ubezpieczeniowej – Dariusz Fuchs
Regres nietypowy – struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej – Adam Sowik
„Produkt ubezpieczeniowy” jako przedmiot prawa autorskiego – Dorota Sokołowska
Zaufanie do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2013 na tle innych instytucji finansowych – Tadeusz Szumlicz
Dopłaty do dobrowolnych oszczędności emerytalnych – ocena skuteczności rozwiązań na przykładzie Niemiec i Nowej Zelandii – Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Anna Ostrowska-Dankiewicz

Recenzje
Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013 – Piotr Cybula