Insurance Review 1/2016

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 1/2016

Spis treści:

Wspomnienia
Wspomnienie o Profesorze Władysławie Górskim (22.01.1917–10.02.2015) w pierwszą rocznicę śmierci – Eugeniusz Kowalewski, Władysław Wojciech Mogilski
Wspomnienie o Mieczysławie Edwardzie Szpyrze – Stanisław Stawarz

Artykuły
Ubezpieczenie ochrony prawnej – konstrukcja produktu i likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej – Marcin Pabiś
Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy – Diana R. Bożek
Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej – implementacja w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Szymon Szmak
Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej – Maciej Balcerowski
O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym – Tadeusz Szumlicz

Ubezpieczenia ochrony prawnej – głos praktyki zagranicznej
The Importance of In-House Legal Services in Legal Protection Insurance – Jan Moerland

Aktualne problemy rynku ubezpieczeń
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji – wybrane aspekty – Paweł Wajda
Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy – Michał Marszelewski

Debiut
Abandon przedmiotu ubezpieczenia a wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego – analiza porównawcza polskiego Kodeksu morskiego oraz angielskiej ustawy Marine Insurance Act – Piotr Radwański

Artykuł recenzyjny
Mariusz Fras, Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, seria Monografie LEX, Warszawa 2015, – Monika Szaraniec
Jerzy Handschke, Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2015 – Damian Walczak