Insurance Review 1/2015

All texts published in the journal are made available free of charge under the  Creative Commons (CC BY-ND 3.0) license, and Authors publishing in the journal – retaining all copyrights – accept the terms of the Creative Commons (CC BY-ND 3.0)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru kwartalnika naukowego Wiadomości Ubezpieczeniowe (nr 1/2015).

Spis treści:

Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego – Robert Grzeszczak
Zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wybrane zagadnienia – Michał P. Ziemiak
Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Władysław Wojciech Mogilski
Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli – Marek Chmaj, Piotr Zientarski
Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w założeniach do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Magdalena Szczepańska
Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – uwagi na tle projektowanej regulacji – Michał Romanowski, Anne-Marie Weber
Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty – Robert Grzeszczak, Magdalena Słok-Wódkowska
Uwagi na temat nadzoru nad oddziałami zakładów ubezpieczeń w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Paweł Wajda
Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – Paweł Wajda, Sebastian Pabian
Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce – Piotr Czublun