Abstrakty/Abstracts 4/2022

1. Maciej Kaliński- W sprawie zakresu obowiązku odszkodowawczego zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do rabatów i upustów [On the scope of compensation obligation of insurance companies under motor vehicle third party liability insurance with respect to discounts and rebates]
2. Magdalena Śliwa-Wajda, Paweł Wajda – Propozycja Stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w sprawie zróżnicowanych praktyk cenowych w ubezpieczeniach innych niż na życie – soft law w wersji hard? [Proposed Statement of the european insurance and Occupational Pensions authority on differential Pricing Practices in non-life insurance – is it a soft law act in its hard version?]
3. Magdalena Kozińska-Resolution w sektorze ubezpieczeniowym – przesłanki, modelowe rozwiązania i wyzwania [Resolution in the insurance sector – premises, model solutions and challenges]
4. Sławomir Bukowski, Marzanna Lament- Wybrane determinanty rozwoju rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej w latach 1999 – 2019 [Selected determinants of the insurance market development in European Union countries in 1999–2019
5. Anna Piechota – Usługa ubezpieczenia dla szpitali publicznych w świetle przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przykładzie województwa łódzkiego [insuring public hospitals – a public procurement case study from Łódź Province (Poland)

Glosy:

6. Bartosz Kucharski,Wiktor P. Matysiak – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2022 roku, sygn. III CZP 9/22, LEX nr 3287920 [Gloss to the resolution of supreme court 22 of January 2022, III CZP 9/22]