Drony uregulowane i obowiązkowo ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej – przedstawiliśmy uwagi do projektu ustawy

Użytkowanie dronów, czyli bezzałgowych statków powietrznych, których masa nie przekracza  20 kg, doczekało się unijnej regulacji, która teraz wdrażana jest … Czytaj dalej Drony uregulowane i obowiązkowo ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej – przedstawiliśmy uwagi do projektu ustawy