Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski - Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (III CZP 90/19)