Marcin Orlicki - Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. (III CZP 90/19)