Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa -Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej