70 lat Wiadomości Ubezpieczeniowych. Od Redakcji – Tadeusz Szumlicz