Józef Zych Zadośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile? Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017, 471 stron – Piotr Leśniewski