Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów – Ryszard Pukała