Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne – Patryk Piątkowski