Kilka refleksji na temat kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego do wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska