Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji – Marian Wiśniewski