Problem wynagradzania ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek z pozycji agenta ubezpieczeniowego – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak