Obowiązki ubezpieczycieli przy zawieraniu umów na cudzy rachunek – Mariusz Fras