Skutki niedoręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – Marcin Krajewski