Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18) – Michał P. Ziemiak