Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek – Anna Patalon-Jurczyk