Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych – Jan Byrski