Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu mechanicznego w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy – Adrian Wasielewski