Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia – Aleksandra Wojciechowska