Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego – Teresa Bednarczyk