Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Tomasz Jaworski