Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce – Tadeusz Dyr, Agata Jaździk-Osmólska, Małgorzata Kozłowska