Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska