Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu w sektorze ubezpieczeń – Katarzyna Chojecka