Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie – Magdalena Szczepańska