„De-Mystifying InsurTech: a Legal and Regulatory View”. Sprawozdanie z VII Konferencji AIDA Europe, Warszawa, 12–13 kwietnia 2018 roku – Dorota Maśniak