Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego – Artur Gruszczyński