Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności – Paulina Wyszyńska-Ślufińska