Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Wojciech Grabowski