VAT a czynności ubezpieczeniowe i pomocnicze w kontekście nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wybrane zagadnienia. – Magdalena Krajenta