Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. V CSK 163/16 – Aneta Paleczna