Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study – Julia Stanek