Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności – Dorota M. Fal