Jakub Oleszczak - Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników (The concurrence of insurers’ liability resulting from the compulsory motor vehicle insurance and the compulsory third party liability insurance of farmers)