Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa - Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej (The effect of the subsidized crop insurance on the financial result of selected types of plant production)