Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States (Podniesienie minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: studium przypadku ze Stanów Zjednoczonych) - Christopher J. Robinette, Dani Wachtel