Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) - Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dobie pojazdów autonomicznych – analiza brytyjskiej ustawy o pojazdach autonomicznych oraz elektrycznych) – Michał Marynowski