Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) - Bernhard A. Koch