Anna Wilk - Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej (Valuation of the amount of total damage in vehicle through internet auctions)