Szymon Szmak -Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C 667/18 (Insured person’s right freely to choose a lawyer in mediation proceedings – comments on the judgment of the Court of Justice of may 14, 2020 in case C‐667/18)