Mateusz Kaźmierczak - Praktyczne problemy działania polskiego systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (effectiveness of the polish alternative Patient compensation system)