Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18)( Gloss to resolution of the Supreme Court of August 10, 2018 (III CZP 13/18) - Michał P. Ziemiak