Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Prohibited personal connections and close links of insurance intermediaries in the Act on Insurance Distribution) - Monika Szaraniec