Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek (Insurance contract for the subject of the lease as a contract for someone else’s account) - Anna Patalon-Jurczyk