Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne (The normative duty to provide general terms of insurance – interpretative postulates in the light of current regulation) - Dariusz Fuchs, Adam Malik