Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych (Processing of personal data by insurance intermediaries) - Jan Byrski