Konrad Balcerowski - Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 ( Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 28 June 2017, Court File No. IV CSK 542/16)